Ballast

Ett brett utbud av filterdukar för ballastindustrin

Septek Filter är en pålitlig leverantör för alla dina filtreringsbehov inom ballastindustrin. Våra lösningar inkluderar dammsugningskontroll för omfattande dammfiltrering, såväl som filterduks- och presslösningar för fast/vätskeseparering, återvinning av processvatten för återanvändning och framställning av mycket torra kakor.

Våra lösningar är designade för att minimera stilleståndstid och öka effektiviteten, och därigenom förbättra produktivitet. På Septek Filter är vi angelägna om att hjälpa dig att uppnå överensstämmelse med miljöbestämmelser i ballastproduktion och att skydda miljön för framtida generationer.

Exempel på applikationsområden:

  • Ballast
  • Sandtvätt
  • Cement
  • Sten/granittillverkning

Produkt exampel

filterpressdukar med olika egenskaper

Filterpressdukar

Septek Filter AB är specialiserade på filterdukar för filterpressar. Vi tillhandahåller filterdukar för alla typer av processapplikationer och maskintillverkare.

Visa produkt

Filterslangar för Rökgas- och Stoftfiltrering

Septek Filter erbjuder högpresterande filterslangar för dammuppsamling och rökgasfiltrering. Genom rätt filtermaterial med hög kvalitet samt olika ytbehandlingar uppnår våra filterslangar en lång livslängd, optimal filtreringskapacitet, lågt tryckfall och utmärkta regenereringsegenskaper vilket ger en kostnadseffektiv lösning för våra kunders behov.

Visa produkt