Septek

Filterdukar för processindustrin

Vår historia

Våra rötter härrör från ull- och kamgarnspinning av ullfiber och syntetiska konstfibrer i slutet av 1960-talet. Genom snurrprocessen erhölls värdefull kunskap om fiberbildning och garnkonstruktion, och samspelet mellan fiber- och garnytor, fasta partiklar och vätskor / gaser. Ytterligare kunskap förvärvades inom specifika områden såsom textilmekanik och polymera material. Därefter följde arbete inom filtreringsindustrin under slutet av 1970- och 1980-talet vilket gav ytterligare erfarenhet och expertis inom filtreringsteknologi och tidig utveckling av e-PTFE-membranfiltreringsteknik. Septek grundades som ett familjeföretag 1990 för att tillhandahålla filtreringstyglösningar för gruv-, pappers- och massa- och andra processindustrier, främst i de nordiska länderna. Sedan dess har företaget inte bara expanderat till nya områden för filtrering och separation utan också till nya marknader i andra delar av världen.