Produkt

Filterpressdukar Mining

Septek Filter är specialiserade på kraftiga filterdukar för krävande applikationer inom gruvindustrin såsom avvattning av koncentrat och tailings. Dessa applikationer kräver slitstarka material för att klara tuffa förhållanden med långa driftstimmar. På Septek är vi mycket stolta över våra tygprestanda inom dessa områden vilket hjälper er gruva att uppnå hög driftseffektivitet. Vi strävar efter att hitta den mest kostnadseffektiva filterduken genom att fokusera på hög filtreringskapacitet, enkel installation, bra kaksläpp och filterdukens livslängd. Genom betrodda leverantörer kan vi tillhandahålla rätt material för er applikation med korta ledtider för att säkerställa att ni får dina produkter när ni behöver dem.


Ikon för Verifierad av gruppen

Fördelar:

  • Ökning antal cykler
  • Minimerat med dukskador
  • Bra kaksläpp
  • Motståndskraftig mot abbrasiv slurry
  • Minimerad igensättning av filterduk
  • Lägre fukthalt