Anrikning
och Metallurgi

Ett brett sortiment filterdukar för gruvindustrin och raffinering av mineraler

Septek Filter erbjuder ett brett sortiment av fiterdukar för gruvindustrin och raffinering av mineraler. Detta applikationsområde kräver ofta hög produktion och vår målsättning är att tillhandahålla en säker, kostnadseffektiv lösning för vår kund. Med en nära kundkontakt med stort utbyte strävar vi alltid efter att förbättra våra produkter med avseende på kvalitet, kapacitet och livslängd.­

Exempel på applikationsområden:

  • Avvattning av koncentrat
  • Produktion av pastafyllning
  • Avvattning av tailings
  • Raffinering av mineraler

Produktexempel

filterpressdukar med olika egenskaper

Filterpressdukar

Septek Filter AB är specialiserade på filterdukar för filterpressar. Vi tillhandahåller filterdukar för alla typer av processapplikationer och maskintillverkare.

Visa produkt

Filterslangar för Rökgas- och Stoftfiltrering

Septek Filter erbjuder högpresterande filterslangar för dammuppsamling och rökgasfiltrering. Genom rätt filtermaterial med hög kvalitet samt olika ytbehandlingar uppnår våra filterslangar en lång livslängd, optimal filtreringskapacitet, lågt tryckfall och utmärkta regenereringsegenskaper vilket ger en kostnadseffektiv lösning för våra kunders behov.

Visa produkt

Filterpressdukar Mining

Septek Filter är specialiserade på kraftiga filterdukar för krävande applikationer inom gruvindustrin.

Visa produkt

Filterplattor Filterpress

Septek Filter tillhandahåller filterplattor för alla typer av processapplikationer och filterpresstillverkare.

Visa produkt

Filterduk för Vakuumbandfilter

Septek Filter tillhandahåller filterduk för horisontella vakumbandfilter.

Visa produkt

Filterduk för Roterande Skivfilter

Septek Filter tillhandahåller filterdukar för diskfilter i olika material för att uppnå de optimala resultat som våra kunder efterfrågar.

Visa produkt
tube press filter cloth

Tubpress Filterduk

Visa produkt