Papper och Massa

Vårt huvudfokus är filtrering för kemisk återvinning vid sulfatmassafabriker

Septek Filter AB tillhandahåller filterdukar för pappers- och massaindustrin. Vårt huvudsakliga fokus i detta affärsområde är kemisk återvinning vid sulfatmassafabriker. Filterduken spelar en viktig roll i denna process, inte bara för att effektivt filtrera och återvinna kemikalierna utan också genom att uppnå en lång livscykel. Septek tillhandahåller en läckagefri, slitstark filterduklösning som resulterar i ett klart filtrat med låga nivåer av slam.

Exempel på applikationsområden

  • Filtrering av grönlut
  • Filtrering av vitlut
  • Filtrering av mesa

Produktexempel

Filterduk för Trycksatt Skivfilter

Septek Filter erbjuder skivfilterpåsar och skivfiltersegment  för vit- och grönlutsfiltrering.

Visa produkt

Filterstrumpor för Clarifil och Eco tubfilter

Septek Filter tillhandahåller samt filterstrumpor och perforerade ståltuber för grön- och vitlutsfiltrering.

Visa produkt

Filterduk för Roterande Skivfilter

Septek Filter tillhandahåller filterdukar för diskfilter i olika material för att uppnå de optimala resultat som våra kunder efterfrågar.

Visa produkt
filterpressdukar med olika egenskaper

Filterpressdukar

Septek Filter AB är specialiserade på filterdukar för filterpressar. Vi tillhandahåller filterdukar för alla typer av processapplikationer och maskintillverkare.

Visa produkt

Filterslangar för Rökgas- och Stoftfiltrering

Septek Filter erbjuder högpresterande filterslangar för dammuppsamling och rökgasfiltrering. Genom rätt filtermaterial med hög kvalitet samt olika ytbehandlingar uppnår våra filterslangar en lång livslängd, optimal filtreringskapacitet, lågt tryckfall och utmärkta regenereringsegenskaper vilket ger en kostnadseffektiv lösning för våra kunders behov.

Visa produkt