Kemikalier och Pigment

Ekonomiskt effektiv produktion utan att offra hög kvalitet

Septek Filter erbjuder ett brett utbud av filtrerdukar för affärsområdet kemikalier och pigment. Dessa applikationsområden kräver ofta specialanpassade filterduksprodukter där vi hjälper kunden att uppnå en kostnadseffektiv produktion utan att ge avkall på på deras produkts kvalité.

Exempel på applikationsområden vid produktion av specialkemikalier:

  • Blekmedel
  • Katalysatorer
  • Silikater
  • Pigment
  • Beläggningar
  • Polymerer
  • Tensider
  • Vattenbehandlingskemikalier

Produktexempel

filterpressdukar med olika egenskaper

Filterpressdukar

Septek Filter AB är specialiserade på filterdukar för filterpressar. Vi tillhandahåller filterdukar för alla typer av processapplikationer och maskintillverkare.

Visa produkt

Filterplattor Filterpress

Septek Filter tillhandahåller filterplattor för alla typer av processapplikationer och filterpresstillverkare.

Visa produkt

Filterslangar för Rökgas- och Stoftfiltrering

Septek Filter erbjuder högpresterande filterslangar för dammuppsamling och rökgasfiltrering. Genom rätt filtermaterial med hög kvalitet samt olika ytbehandlingar uppnår våra filterslangar en lång livslängd, optimal filtreringskapacitet, lågt tryckfall och utmärkta regenereringsegenskaper vilket ger en kostnadseffektiv lösning för våra kunders behov.

Visa produkt
candle filter sleeve with septek's titanium hose clamp

Filterslangar för Stavfilter

Septek Filter AB erbjuder filterslangar för trycksatta stavfilter.

Visa produkt

Filterpressdukar Mining

Septek Filter är specialiserade på kraftiga filterdukar för krävande applikationer inom gruvindustrin.

Visa produkt
close up details of septek branded titanium hose clamp

Titanslangklämmor

Septek Filter tillhandahåller slittåliga slangklämmor i titan för montering av filterslangar för stavfilter. Titan är ett mycket korrotionsbeständigt material vilket är att föredra i tuffa miljöer.

Visa produkt
tube press filter cloth

Tubpress Filterduk

Visa produkt