Avloppsvatten
och Miljö

Minimera den negativa påverkan på hälsa och miljö

Septek Filter AB erbjuder olika typer av filterdukar för avloppsvattenrening, förbränningsanläggningar och andra miljöapplikationer. Filterdukar spelar en viktig roll i dessa applikationer genom att avlägsna skadliga kemikalier i form av fast, flytande och gas. Med rätt filterduk kan vi se till att minimera negativa effekter på hälsa och miljö.

Exempel på applikationsområden:

  • Avvattning av avloppsslam
  • Avvattning av gips
  • Rökgasrening
  • Avvattning av industriellt avloppsvatten
  • Rökgas och dammfiltrering

Produktexempel

filterpressdukar med olika egenskaper

Filterpressdukar

Septek Filter AB är specialiserade på filterdukar för filterpressar. Vi tillhandahåller filterdukar för alla typer av processapplikationer och maskintillverkare.

Visa produkt

Filterplattor Filterpress

Septek Filter tillhandahåller filterplattor för alla typer av processapplikationer och filterpresstillverkare.

Visa produkt

Filterslangar för Rökgas- och Stoftfiltrering

Septek Filter erbjuder högpresterande filterslangar för dammuppsamling och rökgasfiltrering. Genom rätt filtermaterial med hög kvalitet samt olika ytbehandlingar uppnår våra filterslangar en lång livslängd, optimal filtreringskapacitet, lågt tryckfall och utmärkta regenereringsegenskaper vilket ger en kostnadseffektiv lösning för våra kunders behov.

Visa produkt

Filterduk för Vakuumbandfilter

Septek Filter tillhandahåller filterduk för horisontella vakumbandfilter.

Visa produkt