Produkt

Filterplattor

Septek Filter tillhandahåller filterplattor till filterpressar, vi levererar filterplattor för alla typer av processapplikationer och filterpresstillverkare. Vi erbjuder ett brett utbud av filterplattor som är kompatibla med alla OEM-filterpresstyper.

Typer av filterplattor vi erbjuder:

  • Plates and frames
  • Kammarfilterplattor
  • Membranfilterplattor
  • CGR (caulked gasketed recessed) filterplattor
  • Filterplattor för gruvapplikationer